4 UNITY & ART w Giżycku

Miejscowość:
Giżycko
Miejsce imprezy:
Twierdza Boyen
Data rozpoczęcia:
2017-09-17
Data zakończenia:
2017-09-17
Godzina rozpoczęcia:
15:00:00

Zapraszamy do Giżycka na wydarzenie artystyczne, które będzie podsumowaniem transgranicznych polsko-litewskich warsztatów młodzieżowych. Wzięli w nich udział młodzi ludzie z Giżycka i litewskich Trok.


Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji i niespodzianek dla całych rodzin. Na uczestników czekać będą m.in. konkursy z nagrodami, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych, strefa foodtrucków, minigaleria sztuki, wystawy prac uczestników projektu, warsztaty malarskie, warsztaty fashion + costplay, występy na scenie, spotkania z artystami. Tego dnia wszystkie atrakcje będą darmowe!

Program dnia:
15.00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy – otwarcie Punktów Aktywności, minigalerii sztuki i start warsztatów dla dzieci
15.30 Występ uczestników z Ireneuszem Krosnym
15.50 Spektakl improwizowany z Laurą Łącz
16.10 Prelekcja i konkurs o sztuce w minigalerii – prowadzi: Dariusz Matyjas
16.50 Performance z publicznością w reżyserii Mai Okamgnienie
17.30 Zakończenie wydarzenia

Inne Zapowiedzi

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."