Jezioro Burdąg (Burdąskie)  (Jeziora)

  Burdąg

Jezioro Burdąg (Burdąskie)

Jezioro Burdąg według różnych źródeł nazywane jest także jeziorem Burdąskim. Akwen położony jest w województwie warmińsko - mazurskim, powiatu szczycieńskiego i gminy Jedwabno. Całkowita powierzchnia jeziora Burdąg to ponad 39 ha. Głębokość maksymalna to 5,5 m. Północne i południowo wschodnie brzegi charakteryzują się podmokłymi terenami i płaskimi brzegami. Pozostałe brzegi są pagórkowate otoczone łąkami i zabudowaniami pobliskich wsi.

Jezioro to akwen typu sandaczowego. Wśród licznych gatunków ryb jakie występują w wodach akwenu to: leszcze, płocie, węgorze, liny oraz sandacze. Woda jeziora zaliczana jest obecnie do III klasy czystości. Zbiornik nie należy do atrakcyjnych turystycznie. Najbliżej jeziora położona jest wieś Burdąg, do której można dojechać drogą krajową nr 53 do Pasymia i na południe 58 do Jedwabna.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."