Dni Mikołajek 2017

Miejscowość:
Mikołajki
Miejsce imprezy:
Plac Wolności
Data rozpoczęcia:
2017-07-09
Data zakończenia:
2017-07-09

Dni Mikołajek to jedna z najważniejszych letnich imprez w mieście. Każdego roku zapewnia turystom mnóstwo atrakcji, wśród których największym zainteresowaniem cieszą się regaty oraz koncerty gwiazd.


Program tegorocznych Dni Mikołajek nie jest jeszcze znany. Możemy jednak przypuszczać, że i w roku 2017 turyści i mieszkańcy miasta mogą liczyć na dobrą zabawę.

Tradycją Dni Mikołajek jest wyróżnianie małżeństw, które obchodzą Złote i Diamentowe Gody. Taki piękny jubileusz na pewno zasługuje na wyjątkowe podkreślenie. Oprócz tego podczas święta Mikołajek na Mazury przyjeżdżają przedstawiciele miast partnerskich. Tradycją jest również organizowanie Mazurskiego Festiwalu Rybnego oraz wieczornego kina plenerowego.

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."