Szlak rowerowy Dobre Miasto  (Trasy rowerowe)

  Dobre Miasto

Szlak rowerowy Dobre Miasto

Szlak ten oznakowany jest kolorem żółtym. Jego długość to 20 km. Prowadzi przez: Dobre Miasto - Knopin - Swobodna - Cerkiewnik - Głotowo - Dobre Miasto Szlak zaczynamy w Dobrym Mieście . Najcenniejszym zabytkiem Dobrego Miasta jest gotycki kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych – druga co do wielkości świątynia Warmii. Kościół posiada tytuł bazyliki mniejszej (jest to tytuł honorowy, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską). Bazylika pochodzi z lat 1376 – 1389. Przepiękne w środku jest sklepienie gwiaździste, gotycki ołtarz Matki Boskiej z ok. 1430 roku, tryptyk z wątkiem św. Anny Samotrzeć i dzieciństwem Chrystusa, duży barokowy krucyfiks z II poł. XVII wieku i barokowa monstrancja z 1720 r., która znajduje się w zakrystii. Dobre Miasto to także gotycka „Baszta Bociania” - wieża z XIV wieku połączona z fragmentem murów obronnych. Obecnie w Baszcie mieści się siedziba Oddziału Stowarzyszenia...

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."