Jezioro Drużno  (Jeziora)

  Elbląg

Jezioro Drużno

Jezioro Drużno jest akwenem leżącym na szlaku Kanału Elbląskiego w południowo-wschodniej części Żuław Elbląskich. Zbiornik ten jest fragmentem dawnej zatoki morskiej. Jezioro jest bardzo płytkie, jego średnia głębokość to zaledwie 1,25 metra. W pogłębionym miejscu wynosi ona 3 metry. Jezioro zasilane jest kilkoma mniejszymi ciekami wodnymi, między innymi Balewką, Brzeźnicą, Kowalewką czy Młynówką.

Ze względu na stopniowe zamulanie i zarastanie na Jeziorze Drużno powstała, unikalna na skalę Europy, ostoja ptactwa wodnego. Od 1966 na tym terenie istnieje rezerwat przyrody. Rezerwat Jeziora Drużno jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt i roślin, które zagrożone są wyginięciem. Swoje gniazda mają tu czaple siwe, kormorany, mewy śmieszki, perkozy i żurawie. Ogółem zaobserwowano tu ok. 210 gatunków ptaków wodnych i błotnych, z czego 110 gniazduje tu na stałe.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."