Brama Targowa  (Zabytki)

Stary Rynek  Elbląg

Brama Targowa

Brama Targowa w Elblągu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta. Została zbudowana w XIV wieku i stanowiła element obronnych fortyfikacji. Dolna część bramy została zbudowana w 1319 roku, a sto lat później, w roku 1420 dodano jeszcze nadbudówkę. Wtedy też dobudowano przedbramie, które zostało zniszczone w 1775 roku. W XVIII wieku na Bramie Targowej pojawił się barokowy hełm, ufundowany przez mieszkańców Elbląga. Stworzono tam też taras widokowy i zamontowano zegar. Brama mocno ucierpiała podczas II wojny światowej jednak odbudowano ją już w latach 40. Z Bramą wiąże się również legenda o piekarczyku. Według niej, kiedy w 1531 roku wojska krzyżackie zamierzały zdobyć Elbląg, czeladnik piekarski w porę zauważył zagrożenie. Przeciął linę, która podtrzymywała bronę zawieszoną w Bramie Targowej i zablokował wejście do miasta. Dzięki niemu mieszkańcy Elbląga zostali uratowani. Na pamiątkę tego wydarzenia przed bramą postawiono pomnik piekarczyka, który szybko stał się...

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."