Zobacz także

Finał konkursu Zabytek Zadbany 2017 - są obiekty z Warmii i Mazur!

A A

warmia i mazury ciekawe miejsca,  atrakcje turystyczne warmii i mazur,  zabytek zadbany

Zobacz również

Zabytek Zadbany to konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do finału tegorocznej edycji zakwalifikowało się aż 94 obiekty z całej Polski – w tym gronie jest też 6 miejsc z naszego regionu.

Konkurs promuje zabytki – a także ich zarządców – które zostały wyjątkowo dobrze odrestaurowane. Jury Zabytkowego Zabytku zwraca uwagę między innymi na to czy są właściwie użytkowane, czy zachowano ich estetyczny wygląd i jak koresponduje on z otoczeniem.

Laureatów konkursu Zabytek Zadbany poznamy w Bydgoszczy już 19 kwietnia. Na laur lub wyróżnienie ma szansę aż sześć obiektów z naszego regionu. Zostały nominowane w trzech kategoriach (Ochrony wartości zabytkowej pojedynczego obiektu, Adaptacji obiektów zabytkowych, Właściwego użytkowania i trwałej opieki nad zabytkiem).

Niżej przedstawiamy zabytki z Warmii i Mazur, które zakwalifikowały się do ścisłego finału tego prestiżowego konkursu.

Dwie zabytkowe kamienice w Olsztynie (przy ulicy Jagiellońskiej 6 i Kętrzyńskiego 6)
Kamienice zostały nominowane w kategorii Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu. Dzięki pracy konserwatorów zabytków oraz pomocy wspólnoty lokatorów. Zaniedbane klatki schodowe i elewacje zyskały dawny blask. Udało się odtworzyć między innymi secesyjne dekoracje, stolarkę i inne elementy oryginalnego wystroju.

Dawny kościół ewangelicki w Barczewie
Zabytek został nominowany w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych. Budynek wybudowano w XIX wieku ze składek niemieckich pastorów, utrzymując go w stylu neogotyckim. Kościół miał dwuspadowy dach i witrażowe okna. Obecnie w kościele mieści się Skarbiec Kultury Europejskiej, pełniący funkcję galerii i sali koncertowej.

Dom podcieniowy w Planjach
Dwustuletnie siedlisko zyskało nowe życie, gdy w 2009 roku trafiło w prywatne ręce. Nowi właściciele dołożyli wszelkich starań, by miejsce wyglądało jak dawniej, gdy okolicę zamieszkiwali mennonici. Dom podcieniowy otwiera swoje przed turystami, którzy chcą odpocząć w otoczeniu natury.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
To jeden z najwspanialszych zabytków w mieście, który już dawno został uznany za pomnik historii z uwagi na swoją artystyczną i historyczną wartość – i to w skali światowej! Obecnie znajduje się tam Muzeum Warmii i Mazur, natomiast przedzamcze zostało zaadaptowane na czterogwiazdkowy hotel. W konkursie Zabytek Zadbany lidzbarski zamek został nominowany w kategorii Właściwe użytkowania i trwałej opieki nad zabytkiem.

Katedra Wniebowzięcia NMP i Świętego Andrzeja we Fromborku
Katedra we Fromborku również nominowana jest w kategorii Właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem. Wybudowana na wysokim wzgórzu zdaje się górować nad miastem. Już z daleka widać jej strzeliste, gotyckie wieżyczki. Posiada kilka przybudówek, w tym dwie kaplice: św. Jerzego (tzw. Kaplica Polska), powstałą ok. 1500 r. i Zbawiciela (zwana kaplicą Szembeka), barokową z 1735 r.

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."