Muzeum Mikołaja Kopernika  (Muzea)

Katedralna 8 Frombork

Muzeum Mikołaja Kopernika
telefon

244... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku to muzeum w całości poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Zbiory muzealne to cenne eksponaty dotyczące zasłużonego astronoma, dziejów miasta Frombork a także historii astronomii. Muzeum mieści się w budynkach zespołu katedralnego z XIV-XVII w. w którego skład wchodzi: Pałac biskupi, Dzwonnica, Wieża Kopernika, Kanonie oraz Nowy Wikariat. Do najwyższej klasy zabytków należy Wzgórze Katedralne we Fromborku z elementami średniowiecznej architektury. Muzeum Mikołaja Kopernika posiada wśród swoich zbiorów słynne dzieło Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” z roku 1566 i 1617 oraz starodruki, grafiki z XVI-XIX w., znaczki pocztowe o tematyce astronomicznej i medycznej, przyrządy astronomiczne z XVIII-XIX w. oraz kopie tych, których używał Kopernik. W posiadaniu muzeum znajduje się także zespół dawnego szpitala św. Ducha - jedyny taki budynek szpitalny w Polsce z końca XVII w. Godziny otwarcia: wtorek - niedziela: 9.00 - 16.00

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."