Wieża wodociągowa  (Zabytki)

Elbląska  Frombork

Wieża wodociągowa

Wieża wodociągowa w Fromborku pochodzi z XVI w i jest jednym z głównych zabytków i atrakcji turystycznych miasta. Wodociągowa wieża ciśnień nazywana jest także Wieżą Wodną. W 1571 r. zainstalowano w obiekcie bardzo nowoczesne jak na tamte czasy urządzenie czerpakowe wykonane prze Walentego Hendla na zlecenie kapituły. Wieża wodociągowa funkcjonowała tylko i wyłącznie korzystając z energii wody, za pomocą koła czerpakowego woda była wynoszona i wylewana do zbiornika, który był umieszczony na samym szczycie wieży. Dzięki takiemu rozłożeniu woda rurami z drewnianych pni spływała do Katedry oraz domów kanoników na Wzgórzu Katedralnym. Wodociągowa wieża ciśnień we Fromborku była drugim tego typu urządzeniem w Europie. Obiekt działał bez żadnych zarzutów przez blisko 60 lat. Wieża przechodziła bardzo wiele remontów i funkcjonowała do 1778 roku. Obecnie wieża wodociągowa w Fromborku służy jako wieża widokowa i jest cennym zabytkiem miasta.

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."