Jezioro Kisajno  (Jeziora)

  Giżycko

Jezioro Kisajno

Kisajno leży na Pojezierzu Mazurskim w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora tej Krainy połączone są kanałami mazurskimi. Kisajno razem z pięcioma innymi (Mamry Północne zwane właściwymi, Kirsajty, Dargin, Święcajty, Dobskie) tworzy cały kompleks znany pod nazwą "Mamry".

Mamry Południowe Północna część Kisajna kończy się szerokim przejściem na jezioro Dargin pomiędzy Królewskim Rogiem i Fuledzkim Rogiem, od południa jezioro łączy się przez 2 kanały z jeziorem Niegocin. Kanał wschodni to tzw. Kanał Giżycki (Łuczański) i prowadzi przez centrum Giżycka. Korzystać mogą z niego zarówno te większe statki (np. pasażerskie żeglugi Mazurskiej), jak i mniejsze. Zachodni to tzw. Kanał Piękna Góra i prowadzi do jeziora Tajty lub w drugą stronę Kanałem Niegocińskim właśnie do jeziora Niegocin. Kanał Niegociński służy dla mniejszych jednostek pływających. Odrobina statystyki - powierzchnia: 1896 ha - długość maksymalna: 8,5 km - szerokość maksymalna: 3 km - głębokość maksymalna: 25 m - linia brzegowa - 50 km Wyspy na Kisajnie Kisajno na wielu żeglarzach sprawia wrażenie dużo mniejszego niż jest w rzeczywistości. Powodem jest archipelag wysp, które znajdują się w południowej części jeziora. Tworzy go 15 wysp: - Dębowa Górka - Wielka Kiermuza - Wyspa...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."