Szlak pieszy Wilkasy - Niegocin - Wzgórze św. Brunona - Giżycko  (Trasy spacerowe)

  Giżycko

Szlak pieszy Wilkasy - Niegocin - Wzgórze św. Brunona - Giżycko

Jest to zaledwie 5 km szlak pieszy oznakowany w terenie kolorem czarnym. Umożliwia on dojście z ośrodków wypoczynkowych w Wilkasach do Giżycka. Szlak prowadzi nad jeziorem Niegocin - trzecim pod względem rozmiarów jeziorem w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Szlak dostępny jest także dla miłośników jazdy rowerem, jednak bez ciężkiego bagażu. Wilkasy Wilkasy leżą nad jeziorem Niegocin i oprócz niego otoczone są kilkoma jeziorami: Tajty, Wilkasy Małe i Wilkasy Duże. Nic dziwnego, że królują tam sporty wodne. Wilkasy położone są tak blisko Giżycka, że stały się praktycznie jego przedmieściem. Giżycko warte odwiedzenia Giżycko to popularne mazurskie miasto położone na przesmyku jezior Kisajno i Niegocin, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Okolice Giżycka mają największą w Polsce liczbę jezior. W samym mieście znajduje się ich 6. Dzięki takiemu położeniu miasto słynie w całej Polsce z żeglarstwa. Giżycko to jeden z najczęściej odwiedzanych ośrodków sportów wodnych na...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."