Most Obrotowy na kanale Łuczańskim  (Zabytki)

  Giżycko

Most Obrotowy na kanale Łuczańskim

Most Obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku został zbudowany w 1889 roku i miał łączyć miasto z Twierdzą Boyen. Była to unikatowa konstrukcja gdyż ówcześni inżynierowie zastosowali innowacyjne rozwiązanie jakim było ruchome przęsło, dzięki któremu most można było zwodzić w bok, a nie do góry. To rozwiązanie sprawiło, że ważący ponad 100 ton most może być obracany przez jednego człowieka. Most obrotowy został zniszczony w 1943 roku, kiedy wycofujące się wojska niemieckie wysadziły go w powietrze. Jednak po wojnie most odbudowano. W latach 60. konstrukcję wyposażono w napęd elektryczny. Zbyt szybkie otwieranie mostu powodowało uszkodzenia nabrzeża i samej konstrukcji, dlatego do 1993 roku był on unieruchomiony. W tym samym roku przeprowadzono też remont generalny i przywrócono ręczny mechanizm otwierania. Most otwierany jest według rozkładu rejsów statków Żeglugi Mazurskiej, a od 1 listopada do 31 marca jest zamknięty dla ruchu wodnego. Dla turystów przygotowano specjalną...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."