Sanktuarium Świętego Brunona  (Zabytki)

Pionierska  Giżycko

Sanktuarium Świętego Brunona

Żywot świętego Brunon z Kwertutu, bądź też Bruno z Kwertutu był benedyktyńskim mnichem, biskupem misyjnym, męczennikiem i świętym Kościoła katolickiego. Napisał 2 dzieła: "Żywot św. Wojciecha" i "Żywot Pięciu Braci Męczenników". Urodził się w arystokratycznej rodzinie, został dobrze wykształcony. Podczas swojej służby pełnił funkcję kapelana dworskiego, wstąpił do zakonu benedyktynów, mieszkał w pustelni, brał udział w misjach... Wraz z 18 misjonarzami poniósł śmierć męczeńską w 1009 roku podczas misji chrystianizacyjnej w kraju pogańskich Prusów. Uczcić patrona Giżycka Jedyny pomnik męczeńskiej śmierci św. Brunona w Polsce znajduje się w Giżycku, a dokładniej rzecz biorąc, kilometr na południowy zachód od centrum miasta, na wzgórzu nad jeziorem Niegocin. Niemcy począwszy od końca XIX wieku uważali, że właśnie tam miała miejsce kaźnia Brunona, co jednak nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Do wzgórza można dojść ścieżką, brzegiem Niegocina, obok linii kolejowej do Wilkas...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."