II Bieg do Przerębla - Mrągowo

Miejscowość:
Mrągowo
Miejsce imprezy:
Plac przy Straży
Data rozpoczęcia:
2018-01-14
Data zakończenia:
2018-01-14
Godzina rozpoczęcia:
11:00:00

Impreza odbędzie się w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z organizatorami zachęcamy do udziału.


Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans 3 kilometrów – od Straży Pożarnej do Ekomariny. Trasę wyznaczono wzdłuż promenady. Pierwsze dwieście osób otrzyma pamiątkowe medale. Po przybyciu na metę chętni będą mogli wykąpać się w jeziorze, a później ogrzać przy ognisku. W planie są również piknik i kiermasze, z których dochód zostanie przeznaczony na WOŚP.

W programie:
11:00 zbiórka przy ul. Oficerskiej (przed budynkiem Straży Pożarnej)
11:10 rozgrzewka i start biegu
12:00 wejście morsów do wody (plaża miejska)
12:15 rozpoczęcie pikniku
16:00 zakończenie

Udział w imprezie może wziąć każdy chętny. Dzieci poniżej 18. roku życia biegną wyłącznie z rodzicem albo prawnym opiekunem.

Inne Zapowiedzi

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."