Muzeum "Osada Kulturowa"  (Muzea)

 1 Kadzidłowo

Muzeum "Osada Kulturowa"
telefon

425... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Człowiek z pasją i misją Twórcą Osady Kulturowej w Kadzidłowie jest Krzysztof Worobiec - człowiek niezwykły, bo z pasją, która popchnęła go do powołania do życia Stowarzyszenia "Sadyba". Cel Stowarzyszenia to ochrona krajobrazu kulturowego Mazur. Ta bierna i aktywna. "Sadyba" tworzy dokumentację dziedzictwa Mazur, jak i porządkuje stare cmentarze, zabytki - ocala je od zapomnienia, czy zniszczenia. Ratuje też piękne aleje drzewne - charakterystyczne dla mazurskich dróg, wioski starowierskie czy zagubione wioski Puszczy Piskiej. Drewniane zabytki ocalone od zapomnienia Osada Kulturowa to kilka zabytkowych drewnianych budynków: "Oberża pod psem", mazurska chałupa podcieniowa z początku XIX wieku, budynek gospodarczy oraz dwa spichleżyki. W najstarszym budynku Osady mieści się muzeum, gdzie zobaczyć można jak wyglądało na początku XIX wieku wyposażenie chałupy oraz szkoły wiejskiej. Jest też ekspozycja etnograficzna. Budynki zostały przeniesione do Kadzidłowa z innych...

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."