Szlak Napoleoński  (Trasy spacerowe)

 28 Kamieniec

Szlak Napoleoński

Wiele polskich miast i miasteczek może poszczycić się tym, że przebywał w nich Napoleon Bonaparte. W niektórych spał, w innych tylko jadł, jeszcze w innych spędził więcej czasu. Powstały więc miejsca upamiętniające go: dęby, studnie, krzyże... A na Warmii i Mazurach powstał szlak Napoleoński.

Jest to szlak pieszy o długości prawie 39 km oznaczony w terenie kolorem zielonym. Jest przeznaczony dla wprawnych piechurów. Utrudnienia na szlaku to m.in. podmokły teren; wysokie trawy, grząskie podłoże, zakrzaczenia, gęste pasy pokrzyw; niekiedy małe, prawie niewidoczne, często obficie porośnięte ścieżki; drewniany, próchniejący most. A czasem ścieżka po prostu zanika. Doświadczony piechur powinien sobie poradzić. Dla bezpieczeństwa najlepiej jednak mieć przy sobie telefon z gpsem. Szlak Napoleoński przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie i pomorskie. Jego ogólna trasa to: Kamieniec - Rudniki - Rezerwat przyrody „Gaudy” - Rezerwat przyrody "Czerwica" – Piotrkowo – Starzykowo - Szymbark (zamek) – Kamionka - jezioro Silm - Iława Wschodniopruski Wersal Szlak rozpoczyna się w Kamieńcu. Początki wsi sięgają czasów krzyżackich. Od 1705 r. Kamieniec znajdował się w posiadaniu rodu Finckstein. W latach 1782-1905 wieś należała do rodu Dohna-Schlobitten, który był skoligacony...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."