Zobacz także

Kanał Elbląski na kliknięcie. Wybierz się na wirtualną wycieczkę

A A

elbląg co warto zobaczyć,  elbląg atrakcje turystyczne,  kanał elbląski

Zobacz również

Pięć – tyle pochylni liczy Kanał Elbląski. Przez ostatnie dwa lata trwała cyfryzacja tego wyjątkowego zabytku techniki. Teraz każdy, nawet jeśli nie realnie, to wirtualnie będzie mógł zrobić wycieczkę po pochylniach, a zakładając okulary 3D obejrzeć maszynownię, budkę sygnalisty, a nawet wcielić się w maszynistę lub sygnalistę.

Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków. W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” miał na celu digitalizację wszystkich pięciu pochylni Kanału  – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji, koordynator projektu. – Na naszej stronie można oglądać zdjęcia, animacje oraz panoramy 360, które zrealizowaliśmy przez dwa lata trwania projektu. Działania wymagały sporo pracy i zaangażowania, ale dzięki temu można zobaczyć także te miejsca, których na co dzień nie widać, gdyż najczęściej znajdują się pod wodą.

Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D, animacje zespołów pochylni, a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne są wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Wszystkie obiekty zostały udostępnione na licencji Creative Commons, która pozwala na dzielenie się i adaptację materiału do dowolnego celu.

Dodatkowo wykonane zostały aplikacje rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą można pobrać na stronie cyfrowewm.pl i wirtualnej rzeczywistości (VR), która już wkrótce będzie dostępna w CSE „Światowid”.

- Aplikacja do rozszerzonej rzeczywistości to rodzaj gry - karty, przedstawiające fragmenty systemu pochylni Kanału Elbląskiego trzeba ułożyć w odpowiedniej kolejności - tak, żeby utworzyły sprawnie działający mechanizm pochylni. Po odpowiednim ułożeniu, na ekranie telefonu, będzie można zobaczyć jak działa każdy z elementów – wyjaśnia Hanna Laska-Kleinszmidt – W aplikacji do wirtualnej rzeczywistości można odbyć spacer po wszystkich pięciu pochylniach Kanału Elbląskiego, poznać historię i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, a także wcielić się w maszynistę, który przeprowadzi proces przejścia dwóch statków przez pochylnię Kanału Elbląskiego lub sygnalistę, który daje znać maszyniście, że jednostka pływająca jest źle umieszczona na wózkach.

Efekty edukacyjne projektu promowane były na konferencji połączonej z warsztatami dotyczącymi korzystania z cyfrowych zasobów w edukacji, która odbyła się w październiku w Elblągu. Aplikacje AR i VR były również promowane w Ostródzie i Iławie. W planach są kolejne prezentacje mające na celu upowszechnianie tak wyjątkowego regionalnego zabytku.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło: materiały prasowe

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."