Stado Ogierów w Kętrzynie  (Zabytki)

ul. Bałtycka 1 Kętrzyn

Stado Ogierów w Kętrzynie

Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie powstało w 1947 r. Obecnie znajduje się tam 130 ogierów, w tym 100 zimnokrwistych. Posiada drugą najdłuższą w Europie stajnię o długości 200 m i 150 stanowiskach. Historia Stado Ogierów w Kętrzynie utworzono w 1877 r. Obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Przed 1939 r. większą część stada stanowiły konie szlachetnych ras, przede wszystkim trakeńskie i wschodniopruskie. Perełkami były konie arabskie i pełnej krwi angielskiej, których kilka sztuk można było podziwiać w stadninie. Pozostałą część stada stanowiły ogiery zimnokrwiste. Przed wojną stado w Kętrzynie liczyło 200 sztuk. Podczas działań wojennych ogiery zostały ewakuowane i po 1945 r. do stadniny nie powrócił żaden koń. Atrakcji niemało Organizowane są przejażdżki zaprzęgami konnymi, nauka jazdy konnej wierzchem, wyjazdy bryczkami - Święta Lipka i Wilczy Szaniec, zwiedzanie zabytków połączone z piknikami i biwakami, przejazdy zaprzęgami, pieczenie wieprza, dzika...

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."