Jezioro Kiersztanowskie  (Jeziora)

  Kiersztanowo

Jezioro Kiersztanowskie

Jezioro Kiersztanowskie to rynnowy zbiornik znajdujący się na Pojezierzu Mrągowskim, zaledwie sześć kilometrów od Mrągowa. Powierzchnia akwenu wynosi 147 hektarów, średnia głębokość to 12 metrów, a największa głębia liczy sobie 32.5 metra. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, dno urozmaicone z reguły twarde - jedynie miejscami muliste. Najbliższe otoczenie stanowią łąki, pola uprawne oraz lasy.

Na południowym krańcu zbiornika znajduje się wieś Kiersztanowo, a po wschodniej stronie wieś Lemburk. Przez jezioro przepływa rzeka Dajna, łącząca je z jeziorem Juno. Podczas sezonu letniego po akwenie kursuje prom, który przewożący pasażerów z pola biwakowego na wschodnim krańcu jeziora do ośrodka wypoczynkowego w Gizewie.

Jezioro Kiersztanowskie leży w pobliżu trasy rowerowej Mrągowo - Reszel - Święta Lipka - Mrągowo.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."