Jezioro Kikity  (Jeziora)

  Kikity

Jezioro Kikity

Jezioro Kikity to zbiornik województwa warmińsko - mazurskiego położony w dorzeczu rzeki Łyny u Symsarny. Powierzchnia zbiornika według różnych źródeł wynosi 31 - 32 ha. Maksymalna głębokość akwenu sięga zaledwie 2,5 m, dlatego też jezioro Kikity należy do jednych z najbardziej płytkich akwenów Warmii i Mazur. Otoczenie zbiornika to głownie kompleksy leśne. Jezioro jest trudno dostępne przez co nie wykorzystuje się go do celów rekreacyjnych. Brzegi zbiornika są płaskie i bardzo bagniste.

Na terenie jeziora Kikity można wędkować. Akwen zaliczany jest do jezior karasiowych i żyje w nim dużo gatunków ryb. Długość jeziora sięga 1 km. W południowej części jezioro połączone jest niewielkim odpływem z jeziorem Luterkim. Małe cieki wodne znajdują się po północnej części jeziora. Linia brzegowa jeziora jest bardzo słabo rozwinięta z kolei ławica jest łagodnie ukształtowana.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."