Jezioro Probarskie  (Jeziora)

  Kosewo

Jezioro Probarskie

Jezioro Probarskie to zbiornik o powierzchni około 207 hektarów, którego maksymalna głębokość wynosi 31 metrów (średnia - 9.2 metra). Jego linia brzegowa jest rozwinięta i urozmaicona. Muliste, porośnięte roślinnością zanurzoną dno ma wiele głęboczków i podwodnych pagórków. Okresowo kwitną tu glony na skalę masowe. W 2004 roku wody jeziora zostały zaklasyfikowane do pierwszej klasy czystości i drugiej kategorii podatności na degradację. Najbliższe otoczenie akwenu stanowią łąki, pola oraz zabudowania okolicznych miejscowości, w których zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe oraz campingi. Nad brzegami jeziora znajdują się pomosty wędkarskie i rekreacyjne. Można tu również korzystać z dzikich plaż. Oprócz tego ośrodek wypoczynkowy oraz w wiele prywatny kwater oferuje wypożyczenie sprzętu wodnego. Panują tu też dogodne warunki dla wędkarzy, a okresowo również dla nurków. Wypoczywając nad jeziorem Probarskim warto zobaczyć Mazurski Park Krajobrazowy a także atrakcje pobliskiego...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."