Sanktuarium w Krośnie  (Zabytki)

Orneta  Orneta

Sanktuarium w Krośnie

Krośnieńskie legendy Z Sanktuarium w Krośnie koło Ornety związane są conajmniej 2 legendy.   Pierwsza opowiada o dzieciach bawiących się nad brzegiem Drwęcy Warmińskiej. Znalazły one figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zabrały ją do domu. Następnego dnia figurka została znaleziona w tym samym miejscu. Dzieci zabrały ją ponownie do domu, a ich mama zamknęła ją w skrzyni. Mimo to figurka powróciła nad rzekę. Kilkakrotnie była uroczyście przenoszona do kościoła w Ornecie, ale i to nic nie dało. W końcu – odczytując to jako znak boży - wzniesiono nad rzeką kapliczkę i w niej pozostawiono figurkę.   Druga legenda mówi o  szwedzkich żołnierzach, którzy znaleźli w rzece figurkę Matki Boskiej i rozbili ją, aby zrobić kości do gry. Pokłócili się jednak w czasie gry i jeden z nich cisnął kości w nurt Drwęcy. Rankiem, po opuszczeniu wsi przez Szwedów znaleziono cudownie odnowioną figurę Matki Bożej. Początku kultu maryjnego w Krośnie Źródła archiwalne potwierdzają kult w XVI wieku....

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."