Jezioro Gołdopiwo  (Jeziora)

  Kruklanki

Jezioro Gołdopiwo

Jezioro Gołdopiwo to jedno z najbardziej czystych zbiorników wodnych na całych Mazurach. Cała powierzchnia jeziora wynosi ponad 860 ha. Kształt jeziora jest owalny. Zatokę Żabinki we wschodniej części zbiornika otaczają wzgórza natomiast pozostałą część jeziora porośnięte są gęstymi lasami. Linia brzegowa akwenu jest dość urozmaicona a brzegi są wysoki i pagórkowate. Po wschodniej stronie jeziora Gołdpiowo położone są lasy Puszczy Boreckiej, która jest siedliskiem życia żubrów.


Nad brzegami jeziora Gołdopiwo leży wiele miejscowości turystycznych. Najbardziej popularne z nich to: Kruklanki, Jeziorowskie, Jasieniec, Żabinka oraz Przerwanki. Miejscowości położone nad jeziorem skupiają liczne ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne oraz kempingi i domki letniskowe dlatego też teren akwenu jest często odwiedzany przez licznych turystów. Co więcej przez jezioro przebiega szlak kajakowy rzeki Sapiny.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."