Jezioro Leleskie  (Jeziora)

  Leleszki

Jezioro Leleskie

Jezioro Leleskie to jezioro położone w województwie warmińsko - mazurskim powiatu szczycieńskiego. Całkowita powierzchnia akwenu to ponad 423 ha. Maksymalna głębokość sięga 49,5 m. Ze względu na to, że jezioro jest bardzo głębokie a wody zbiornika są przejrzyste jezioro staje się częstym obiektem do nurkowania. Najlepsze warunki do nurkowania znajdują się w północnej części jeziora Leleskiego. Na terenie zbiornika znajduje się kilka wysp. Brzegi akwenu są strome i trudno dostępne na południowej części. Jezioro Leleskie jest typem sielawowym. W wodach zbiornika żyją liczne gatunki ryb takie jak: płoć, sielawa, okoń, szczupak, węgorz oraz leszcz. Woda jeziora jest bardzo czysta dlatego też teren akwenu wykorzystywany jest często do celów rekreacyjnych i biwakowych. Na terenie zbiornik występują liczne dzikie palże i pomosty gdzie można łowić ryby oraz opalać się. Najwięcej pól namiotowych występuje na wschodnim brzegu jeziora. Co więcej przez zbiornik przepływa atrakcyjny szlak...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."