Muzeum Warmińskie  (Muzea)

Pl. Zamkowy 1 Lidzbark Warmiński

Muzeum Warmińskie
telefon

767... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Krasicki tu urzędował Zamek biskupów warmińskich jest najwspanialszym zabytkiem Lidzbarka Warmińskiego. Budowla została uznana za pomnik historii z uwagi na swoją artystyczną i historyczną w skali światowej. Obecnie znajduje się tam Muzeum Warmii i Mazur. Przedzamcze zamku w Lidzbarku zostało zaadaptowane w 2011 roku na 4-gwiazdkowy hotel. W 2012 roku w konkursie światowego stowarzyszenia hoteli (International Hotel Awards) otrzymał 3 nagrody: dla najlepszego hotelu w kategorii ogólnej oraz dwie nagrody w kategorii "Best new hotel construction and design" w Europie i na świecie. W konkursie uczestniczyło ok. 100 europejskich hoteli i kilkaset światowych. Na zamku urzędował m.in. Ignacy Krasicki. Krasicki znany jest przede wszystkim jako biskup warmiński, poeta, prozaik i publicysta. Stworzył ogromną ilość bajek, ale też satyry i poematy heroikomiczne. Nazywany był „księciem poetów polskich”. Jako biskup z rozmachem urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku Warmińskim i Smolajnach....

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."