Zobacz także

Lokalne Organizacje Turystyczne wspólnie dla Mazur

A A

atrakcje na mazurach,  ciekawe miejsca na mazurach,  gdzie na mazury

Wiosna to dobry czas na nowe inicjatywy. Widać to w Mrągowie, gdzie w ostatnią sobotę marca cztery mazurskie Lokalne Organizacje Turystyczne podpisały porozumienie o współpracy.

Wspólnie można zrobić więcej dla regionu – ten wniosek wysnuły mazurskie Lokalne Organizacje Turystyczne i postanowiły połączyć siły. W efekcie 28 marca 2015 r. w Mrągowie podpisano porozumienie o współpracy. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce!

Sygnatariuszami porozumienia są LOT „Mazury” z Giżycka, LOT „Mazury Południowe” z Pisza, Węgorzewska LOT „Mazury Północe” oraz LOT „Ziemia Mrągowska” z Mrągowa. Umowa pomiędzy tymi organizacjami turystycznymi obejmuje swoim zasięgiem niemal całe Mazury, w tym również najważniejsze atrakcje turystyczne regionu.

Przedstawiciele czterech organizacji postanowili koordynować i wspierać prowadzone lokalnie działania, tak by zyskały wymiar regionalny. Dzięki temu LOT-y będą mogły starać się o przyznanie dofinansowania, zwłaszcza funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Łącząc siły, mazurskie organizacje turystyczne będą mogły realizować bardziej skomplikowane projekty, rozwiną również swoje aktualne propozycje, jak na przykład Regionalna Karta Turystyczna czy Mazury za pół ceny. Akcja promocyjna obejmuje na razie obszar Mazur Południowych, a warto rozszerzyć ją na cały obszar Krainy Tysiąca Jezior.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Źródło: Urząd Miejski w Mrągowie

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."