Muzeum II Wojny Światowej w Mamerkach  (Muzea)

  Mamerki

Muzeum II Wojny Światowej w Mamerkach
telefon

698... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Podczas II wojny światowej w Mamerkach znajdował się kompleks bunkrów, będących Kwaterą Główną Niemieckich Wojsk Lądowych. Do dzisiaj zachowały się w świetnym stanie, a część udostępniono zwiedzającym. W dawnych schronach Centrum Dowodzenia i Łączności mieści się nieduże Muzeum II Wojny Światowej.   Bunkry w Mamerkach podczas wojny Po wejściu do tego miejsca z łatwością można sobie wyobrazić, że przechodziły przez nie najważniejsze rozkazy dla Wehrmachtu, i że właśnie tutaj głowiono się, jak pokonać wojska ZSRR. Tutaj też zapadła decyzja o stłumieniu Powstania Warszawskiego… Mamerki były prawdziwym wojennym miastem skrytym w mazurskich lasach. Dla potrzeb generałów, feldmarszałków oraz oficerów i żołnierzy Wehrmachtu zbudowano dwieście pięćdziesiąt obiektów. Do naszych czasów zachowały się tylko żelbetowe schrony, których uciekająca armia nie zdążyła wysadzić w powietrze podczas swojej ucieczki na początku 1945 r. Wiemy jednak, że na kompleks składały się baraki, gdzie...

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."