Muzeum Kanału Mazurskiego  (Muzea)

  Mamerki

Historia Kanału Mazurskiego Będąc w Mamerkach warto obejrzeć Kanał Mazurski. Jego budowę rozpoczęto w 1911 r. z myślą o połączeniu mazurskich jezior z Morzem Bałtyckim. Prace wkrótce przerwał wybuch I wojny światowej – wznowiono je dopiero w 1934 r., ale kolejny konflikt zbrojny ponownie uniemożliwił dokończenie budowy. Kanał miał być przystosowany do przepływu statków o wyporności 240 ton. W swojej drodze do morza musiałyby pokonywać różnicę poziomów równą 111 metrów, jaka występowała pomiędzy Mamrami a Łyną. Wykorzystano więc rozwiązanie jakie sprawdziło się w przypadku Kanału Elbląskiego i wybudowano dziesięć olbrzymich śluz. Najsłynniejszą jest śluza w Leśniewie Górnym, gdyż jej monumentalna sylwetka do tej pory robi piorunujące wrażenie. Wybudowano tu komorę o głębokości 21 m, szerokości 7,5 m i długości 46 m. Mimo że budowę prawie ukończono, nie doprowadzono do niej kanału. Zwiedzając śluzę nie sposób też nie zwrócić uwagi na dawny symbol nazistów – orła Trzeciej Rzeszy....

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."