Zobacz także

Mazurska droga św. Jakuba

A A

szlaki turystyczne mazury,  trasy spacerowe na mazurach

Droga św. Jakuba to jeden z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych na świecie. Sieć dróg prowadzi do hiszpańskiej Santiago de Composteli – pielgrzymkowe trasy znajdują się też na Mazurach.

Według podań w Santiago de Copmostela znajduje się grób św. Jakuba, który jest celem pielgrzymek od IX wieku. Droga św. Jakuba, na którą składa się plątanina szlaków ze wszystkich europejskich krajów, została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Oznaczona jest muszlą lub żółtymi strzałkami.

Trasa wiedzie też przez mazurskie drogi. Zaczyna się przy granicy z Litwą – w miejscowości Ogrodniki – i prowadzi przez Olsztyn, Iławę aż do Torunia i granicy z Niemcami. Chociaż według tradycji jest to szlak pielgrzymi, to dobry pomysł na jesienną wędrówkę po regionie.

Na Mazurach droga św. Jakuba wiedzie przez leśne bezdroża. Została poprowadzona tak, by zbiegać się z innymi trasami w regionie. Dzięki temu osoby przemierzające szlak, będą mogły poznać okoliczne atrakcje i zabytki architektury sakralnej. W Iławie jest to przede wszystkim utrzymany w gotyckim stylu kościół Przemienienia Pańskiego.

Północna część szlaku św. Jakuba z Olsztyna do Torunia liczy 240 kilometrów. Przejście tego fragmentu na pewno będzie niezwykłym przeżyciem dla każdego.

avatar

akceptuję regulamin

Mazur Z Mazur 2015-10-14 16:50

Nie lubię się umartwiać, więc raczej wolałbym się przejśc do jakiegoś weselszego celu ;)

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."