Mazury MTB: „W krainie Króla Sielaw”

Miejscowość:
Mikołajki
Miejsce imprezy:
Plac Wolności
Data rozpoczęcia:
2018-06-24
Data zakończenia:
2018-06-24
Godzina rozpoczęcia:
11:30:00

Mikołajki to świetne miejsce dla rowerzystów. Już 24 czerwca miasto i jego okolice staną się areną zmagań dla uczestników 6. etapu Mazury MTB „W krainie Króla Sielaw”.


W programie wyścigu:
• duża runda – dystans PRO, EXPERT i HOBBY – długość ok. 30 km
• wyścig JUNIOR Race – ulice Mikołajek

Prawdziwym sprawdzianem kondycji będzie udział w dużej rundzie. Przygotowana trasa jest bardzo urozmaicona – wytyczono ją szutrami, leśnymi duktami oraz brzegami jezior Mikołajskiego i Bełdany. Zawodnicy będą musieli poradzić sobie również z wieloma przewyższeniami.

Więcej informacji o wyścigu oraz zapisy na stronie www.mazurymtb.pl

Inne Zapowiedzi

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."