Muzeum Reformacji Polskiej  (Muzea)

Plac Kościelny 4 Mikołajki

Muzeum Reformacji Polskiej
telefon

42 ... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Muzeum Reformacji Polskiej to jedyny obiekt w całej Polsce w całości poświecony polskiej reformacji. W muzeum można obejrzeć wiele intersujących reliktów z zakresu piśmiennictwa oraz drukarstwa polskiego na Mazurach. Zabytki znajdujące się w obiekcie zawierają cenne egzemplarze różnych dokumentów związanych z ruchem reformacyjnym Polski oraz Europy. Założycielem Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach założył Władysław Pichowski, który poprzez stworzenie muzem chciał zachować wartościowe dokumenty związane z  protestantymem na Mazurach. W okresie PRL-u tego typu druki były często bezmyślnie niszczone dlatego też zbiory mazurskiego muzeum są bardzo cenne. Oprócz dokumentów i druków do zbiorów muzealnych należą także wydawnictwa książkowe obejmujące druki królewskie, wydawnictwa cieszyńskie, dolnośląskie, berlińskie a takze łużyckie. W Muzeum Reformacji Polskiej można także obejrzeć imponujące zbiory map historycznych z Mazur a taże kopie różnych obrazów wykonywanych przez...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."