Milko Mazury MTB - Etap Mikołajki

Miejscowość:
Mikołajki
Miejsce imprezy:
od 50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-06-23
Data zakończenia:
2019-06-23
Godzina rozpoczęcia:
10:00:00

Mazury MTB to emocjonujące i widowiskowe wyścigi rowerowe, których trasa prowadzi pośród malowniczych lasów i jezior. W czerwcu jeden z etapów odbędzie się w Mikołajkach.


Mikołajski etap wyścigu będzie nosić nazwę „W Krainie Sielawowego Króla”.

Start będzie miał miejsce w sercu miasta, a trasa ma prowadzić wzdłuż brzegów Jeziora Mikołajskiego i przez lasy Nadleśnictwa Maskulińskiego.

Wyścigi Mazury MTB to przede wszystkim dobra zabawa i propagowanie zdrowego stylu życia, oraz połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. Udział w imprezie może wziąć każdy chętny – dzieci, młodzież i dorośli – bo tak naprawdę jest to wydarzenie rodzinne, które pozwala spędzić czas na świeżym powietrzu w przepięknych okolicznościach mazurskiej przyrody.

Udział w imprezie jest płatny i wynosi od 50 do 70 zł. Szczegóły, regulamin i rejestracja on-line zawodników możliwa jest na stronie mazurymtb.pl.

Warunki uczestnictwa w rajdzie:
• zgłoszenie udziału on-line lub osobiście w Biurze Zawodów
• w przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
• wniesienie opłaty startowej

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."