Milko Mazury MTB - Etap Mrągowo

Miejscowość:
Mrągowo
Miejsce imprezy:
Mrągowo i okolice
Data rozpoczęcia:
2019-09-15
Data zakończenia:
2019-09-15
Godzina rozpoczęcia:
10:00:00

Po rocznej przerwie rywalizacja w ramach Mazury MTB powraca do Mrągowa. Również i ty możesz wziąć udział w „Wyścigu o Niedźwiedzią Łapę”!


Jak obiecują organizatorzy, przygotowana trasa nie zawiedzie nikogo, kto pasjonuje się kolarstwem górskim. Będzie obfitować singletracki, strome podjazdy, efektowne zjazdy a przede wszystkim w fantastyczne widoki. Znajdą się na niej: Góra Czterech Wiatrów, Bike Park Poręby, zbocza nad jeziorem Czos oraz centrum Mrągowa!

Miasteczko Sportowe zostanie zorganizowane przy słynnym amfiteatrze, gdzie również odbędzie się dekoracja uczestników imprezy.

Wyścigi Mazury MTB to przede wszystkim dobra zabawa i propagowanie zdrowego stylu życia, oraz połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. Udział w imprezie może wziąć każdy chętny – dzieci, młodzież i dorośli – bo tak naprawdę jest to wydarzenie rodzinne, które pozwala spędzić czas na świeżym powietrzu w przepięknych okolicznościach mazurskiej przyrody.

Udział w imprezie jest płatny i wynosi od 50 do 70 zł. Szczegóły, regulamin i rejestracja on-line zawodników możliwa jest na stronie mazurymtb.pl.

Warunki uczestnictwa w rajdzie:
• zgłoszenie udziału on-line lub osobiście w Biurze Zawodów
• w przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
• wniesienie opłaty startowej

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."