Ratusz w Morągu  (Zabytki)

Plac Jana Pawła II 1 Morąg

Ratusz w Morągu

Ratusz w Morągu zbudowany został w 1444 roku. To dwupiętrowa budowla z sygnaturką. Ratusz jest typowy dla małych miast pruskich.

  Gotycki zabytek W 1697 roku przeszedł ogromy pożar, na szczęście go odbudowano. Restaurację przeprowadzono w latach 1843-1902. W 1945 roku został zniszczony wskutek działań wojennych, a odbudowany po wojnie. Po II wojnie światowej w ratuszu mieściło się muzeum im. Johanna Gotfriera Herdera i pałac ślubów. Z czasem muzeum przeniesiono do Pałacu Dohnów, a ratusz ulegał stopniowej degradacji. Pełnił nawet funkcję szatni i magazynu dla robotników. W latach 2003–2006 został odrestaurowany. Przeprowadzono generalny remont wszystkich kondygnacji, wieży ratuszowej, elewacji, piwnic oraz otoczenia a także napoleońskich armat. Obecnie mieści punkt informacji turystycznej oraz siedziby organizacji pozarządowych. Ratusz strzeżony przez armaty Przed ratuszem stoją 2 armaty. Odlane zostały w 1864 r. w belgijskim Liege. Dowódcy armii pruskiej postanowili po wygranej batalii z Francją część zdobyczy wojennych pozostawić jako pomniki - i tak artyleria Napoleona trafiła do Morąga....

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."