Pomnik Rocha na Placu Piłsudskiego  (Zabytki)

  Mrągowo

Pomnik Rocha na Placu Piłsudskiego

Pomnik Rocha (Pomnik Zwycięstwa) stoi na Placu Piłsudskiego już prawie pół wieku. Jest dziełem olsztyńskiego artysty, Jana Nowickiego. Pomnik powstał dla uczczenia 25. rocznicy powstania PRL. Zamierzeniem twórcy było ukazanie w granicie symbolicznego polskiego woja, co miało obrazować historię Warmii i Mazur oraz upamiętniać wyzwolenie tych terenów przez Armię Czerwoną. Mimo takiej symboliki monument nie spodobał się członkom Komitetu budowy i Kolegium Rzeczoznawców Pracowni Sztuk Plastycznych z Olsztyna. Mimo tych obiekcji artysta nie zgodził się na zmiany i nie dokończył swojego dzieła. Pomnik jednak odsłonięto w przewidzianym terminie. Z obecną nazwą wiąże się również anegdota. Dawniej monument nosił nazwę Pomnika Zwycięstwa. Popularnie nazywa się go Rochem, gdyż zaraz po odsłonięciu pielgrzymka zmierzająca do Świętej Lipki, wzięła postać rycerza za św. Rocha. Cała grupa uklękła przed pomnikiem i zaczęła modlić się o deszcz. Od tego czasu w świadomości mieszkańców Mrągowa...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."