Zobacz także

Muzeum Warmii i Mazur on-line. Eksponaty przed i po konserwacji

A A

muzeum warmii i mazur,  muzeum warmii i mazur w olsztynie

Zobacz również

W sieci można oglądać nowe cenne obiekty muzealne. To znajdujące się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur rzeźby ludowe, które dawniej ustawiano w warmińskich kapliczkach. Zostały zeskanowane przed i po konserwacji.

Rzeźby ludowe on-line


Rzeźby ludowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur można oglądać na stronie cyfrowewm.pl. Ich cyfryzacji podjęła się Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

– Wyjątkowe w tym działaniu było to, że mieliśmy szansę na zeskanowanie rzeźb przed i po konserwacji, dzięki czemu można prześledzić cały jej proces – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Dodatkowo na kanale YouTube Regionalnej Pracowni Digitalizacji można oglądać zrealizowany przez Muzeum film, w którym pokazana jest praca konserwatora.

Rzeźby ludowe kiedyś stawiano w przydrożnych kapliczkach, dziś wiele z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dzięki czemu do czasów współczesnych przetrwały XVIII czy XIX-wieczne wytwory lokalnych twórców ludowych.

– Dzięki realizacji projektu wersję cyfrową zyskało dziesięć rzeźb, dodatkowo wszystkie one zostały poddane pracom konserwatorskim – mówi Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur, koordynator projektu. – Dziś można je oglądać na żywo – na wystawie na olsztyńskim zamku oraz na stronie cyfrowewm.pl.

Na stronie na razie prezentowane są dwie rzeźby, kolejne będzie można oglądać w ciągu najbliższych dni. Można tam również zobaczyć kilkadziesiąt zdigitalizowanych warmińskich kapliczek, które są wyznacznikiem krajobrazu sakralnego Warmii oraz wiele innych zabytków z województwa warmińsko-mazurskiego.

Co można zobaczyć on-line?


Na stronie internetowej można zobaczyć, jak dobrą pracę wykonali konserwatorzy. Odnowili oni między innymi:

• Rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. To typ Immaculata, charakterystyczny dla epoki baroku i rokoko. Zazwyczaj jednak w takich przedstawieniach Maryja występowała sama. Na warmińskiej rzeźbie stoi na kuli ziemskiej, pod jedną stopą ma księżyc, drugą zaś przygniata głowę węża. To symbol zwycięstwa nad zmiennością świata (księżyc) oraz grzechem pierworodny (wąż). Rzeźba wykonana jest z drewna sosnowego, ale przez lata wielokrotnie malowano ją olejno, przed konserwacją pokryto ją złoto-srebrną farbą, przez co straciła wartości estetyczne.

• Rzeźbę Matki Boskiej wykonaną z drewna lipowego. Pierwotnie w lewej ręce trzymała Dzieciątko, jednak rzeźba nie zachowała się w nienaruszonym stanie.

• Rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego, która prawdopodobnie wzorowana była na dziełach rokokowych.

• Rzeźbę św. Antoniego, trzymającego w lewej ręce Dzieciątko. W takich przedstawieniach święty miał także lilię, będącą symbolem Maryi. Na rzeźbie brakuje tego kwiatu, być może znajdował się w wyciągniętej prawej ręce rzeźby.

• Rzeźbę Piety, cierpiącej Maryi trzymającej ciało Jezusa chwilę po zdjęciu z Krzyża. Jest ona datowana na XIX wiek.

• Rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem, datowaną na XVIII wiek.

• Rzeźbę św. Jana Nepomucena, patrona m.in. jezuitów, spowiedników oraz mostów. Jego figury stawiano często przy przeprawach rzecznych oraz na rozstajach dróg. Zwykle przedstawiany jest w sutannie i birecie, z palmą męczeństwa w ręku. Rzeźba ludowa znajdująca się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur datowana jest na XIX wiek, święty ubrany jest w strój kapłańskich, jednak zamiast palmy w ręce ma krzyż.

Źródło: materiały prasowe Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu / cyfrowewm.pl

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."