Zobacz także

O Czesławie Miłoszu w Leśniczówce Pranie

A A

leśniczówka pranie,  leśniczówka pranie wydarzenia

Zobacz również

Muzeum Konstantego I. Gałczyńskiego zaprasza na spotkanie odbywające się w ramach cyklu Genius Loci. Tym razem poświęcone będzie osobie noblisty Czesława Miłosza.

Leśniczówka Pranie to miejsce, gdzie kultura jest na wyciągnięcie ręki. Kameralna atmosfera małego domku Gałczyńskiego buduje świetny nastrój, w którym poznajemy innych cenionych twórców i osoby zasłużone dla rodzimej literatury. W tym celu odbywają się spotkania z cyklu Genius Loci opowieści o pisarzach i ich miejscach – najbliższe już 22 kwietnia.

Wizytę w Praniu warto odbyć podczas weekendu spędzanego w Rucianem-Nidzie! Już teraz sprawdźcie noclegową ofertę w tej mazurskiej miejscowości: Noclegi w Rucianem-Nidzie

W Praniu będzie gościć Agnieszka Kosińska, w latach 1996-2004 sekretarz Czesława Miłosza. Na Mazurach przedstawi swoją opowieść zatytułowaną Miłosz w Krakowie… Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Po części oficjalnej zaplanowano ognisko, które na pewno zintegruje wielbicieli talentu poety.

Agnieszka Kosińska to absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, które swoje życie zawodowe związała z literaturą. Przez osiem lat była osobistą sekretarką i współpracowniczką Czesława Miłosza. Po jego śmierci objęła funkcję kustosza mieszkania i archiwum poety, była też opiekunem praw autorski do utworów mistrza. To z jej inicjatywy w krakowskim mieszkaniu Miłosza odbywały się otwarte wykłady jemu poświęcone. Oprócz tego Agnieszka Kosińska wydaje książki o Czesławie Miłoszu, z których najgłośniejszą jest właśnie Miłosz w Krakowie.

Szansa spotkania z osobą tak blisko związaną z noblistą, nie powinna umknąć żadnemu wielbicielowi talentu poety.

Źródło: lesniczowkapranie.art.pl, kosinskamiloszwkrakowie.com

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."