Jezioro Tyrsko  (Jeziora)

  Olsztyn

Jezioro Tyrsko

Jezioro Tyrsko, znane również jako Żbik, jest jeziorem lobeliowym charakteryzującym się dużą czystością i przejrzystością wód. Zalicza się ona do drugiej klasy czystości. Tyrsko znajduje się pomiędzy dwoma innymi jeziorami, Ukiel i Redykajny. Akwen ten mimo że jest niewielki zaskakuje głębokością, która maksymalnie wynosi 30,4 metra. Na zachodnim brzegu jeziora znajduje się duży hotel, przy którym można korzystać z ogólnodostępnej plaży. Drugie kąpielisko znajduje się na przeciwległym brzegu. Zbiornik otoczony jest nieużytkami, podmokłymi terenami oraz lasem, na terenie którego wybudowano wiele domków letniskowych. Ze względu na dużą przejrzystość wody, Tyrsko jest chętnie odwiedzane przez nurków, którzy odbywają tu szkolenia. To także ulubione miejsce wędkarzy ponieważ w jeziorze żyją szczupaki, węgorze, okonie, miętusy i wiele innych gatunków ryb. Od 1957 do 1987 roku Tyrsko uznawane było za rezerwat. Występowała tu roślina, objęta ścisłą ochroną gatunkową, o nazwie poryblin...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."