Muzeum Warmii i Mazur  (Muzea)

Zamkowa 2 Olsztyn

Muzeum Warmii i Mazur
telefon

527... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Muzeum Warmii i Mazur znajduje się w Olsztynie - stolicy województwa warmińsko - mazurskiego. W olsztyńskim muzeum można zobaczyć różnorodne zabytki Warmii i Mazur. Zakres prezentowanych reliktów to między innymi: archeologia, historia, sztuka, piśmiennictwo, kultura ludowa a także rzemiosło artystyczne. Na terenie muzem znajudują się cenne gotyckie rzeźby oraz malarstwo religijne Warmii. Wyjątkowym zabytkiem Muzeum Warmii i Mazur jest własnoręcznie wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna z 1517 roku znajdująca się na jednej ze ścian muzeum. Imponująca biblioteka placówki przechowuje w swoich zbiorach cenny rękopis medyczny z oficjalej biblioteki Mikołaja Kopernika. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie posiada także kilka oddziałów w Olsztynie oraz innych miastach. Są to: Dom Gazety Olsztyńskiej oraz Muzeum Przyrody w Olsztynie,    Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Galeria „Zamek” w Reszlu, Muzeum im. Herdera w Morągu, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum w...

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."