Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Ornecie  (Zabytki)

Kościelna 3 Orneta

Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Ornecie
telefon

242... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Orneta to niewielkie warmińskie miasteczko z wieloma zabytkami. Wśród nich: gotycki kościół z XIV wieku św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, cerkiew św. Mikołaja i gotycki ratusz z XIV wieku, na którego wieżyczce znajduje się najstarszy na Warmii dzwon (z 1384 roku).

  Warmia czy Mazury Niewiele osób dostrzega różnice pomiędzy Warmią i Mazury, a są to dwie zupełnie różne krainy historyczne. Nazwa Warmia wzięła się od pruskiego plemienia Warmów. Ich grodem była prawdopodobnie Orneta. Warmia jest jedną z krain historycznych dawnych Prus. Była siedzibą biskupów warmińskich, stąd wiele jej zabytków to zamki kapituły warmińskiej, kościółki, sanktuaria, kapliczki i krzyże przydrożne - stąd  często mawia się "Święta Warmia". Tradycje katolickiej Warmii (w odróżnieniu od Mazur, gdzie dominował ewangelicyzm) zachowały się w wyglądzie wsi i miasteczek (np. kapliczki przydrożne) oraz w obyczajach. Historyczna odrębność Warmii została uszanowana w nazwie województwa warmińsko-mazurskiego. Zachęcamy do odwiedzenia jednego z warmińskich miast - Ornety (która w 2013 roku kończy 700 lat). Jest to spokojne, urocze miasteczko z bogatą historią i wieloma zabytkami. Kościół niczym zamek Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty jest ogromny. Na...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."