Jezioro Drwęckie  (Jeziora)

  Ostróda

Jezioro Drwęckie

Orientuj się - położenie i sylwetka jeziora Jezioro Drwęckie jest jednym z 9 jezior, którymi otoczona jest Ostróda. Jezioro leży na Pojezierzu Iławskim i jest częścią Rezerwatu Rzeka Pasłęka. Jego brzegi w cześci północnej zalesione są Lasami Liwskimi o zróżnicowanym drzewostanie, przeważnie jednak iglastym. Teren Lasów Liwskich jest silnie pofałdowany, z uroczymi śródleśnymi jeziorkami i zwodniczymi bagnami. Inaczej wyglądają południowe brzegi jeziora Drwęckiego. Są one niskie i bezleśne. Na jeziorze znajduje się tylko jedna wyspa - Ostrów o powierzchni prawie 11 ha. Na północy wypływa z jeziora Kanał Elbląski, na zachodzie wpada Iłga, łącząca się z jeziorem Ilgi, od południa - łączy się z jeziorami Smordy i Morliny. Przez jezioro Drwęckie przepływa ze wschodu na zachód rzeka Drwęca. Warto wiedzieć - statystyka powierzchnia - 880,8 ha głębokość - 22,3 m szerokość - 1,1 km Nad jeziorem i na jeziorze Nad jeziorem co roku w okresie letnim odbywają się niezliczone imprezy,...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."