Muzeum Miejskie  (Muzea)

Adama Mickiewicza 22 Ostróda

Muzeum Miejskie
telefon

646... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Muzeum w Ostródzie znajduje się na zamku krzyżackim.

Muzeum na zamku Zanim powstał murowany zamek, już w poł. XIII wieku istniała w Ostródzie warownia drewniano-ziemna. Budowę nowego zamku dla administracji zakonnej rozpoczęto w roku 1349, a zakończono w 1370 r. Zaledwie 11 lat później, bo w 1381 r. wojska księcia litewskiego Kiejstuta spaliły obie budowle. Zamek odbudowano w latach 1407–1410. Został umocniony, otoczony murem i fosą, nad którą przerzucony był most. Aby dostać się do zamku należało następnie przejechać podwójną bramę wjazdową. Na piętrze zamku znajdowała się sypialnia braci zakonnych, jadalnia, wielka sala rycerska oraz kaplica. Podzamcze składało się z browaru, młynu, kuźni, zakładów rzemieślniczych, stajni, spichlerzy, szopy. Na zamku w końcu XIV wieku znajdowała się też artyleria. Wspomagała ona wojska krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem. Pod zamkiem mieściły się obszerne piwnice, służące za magazyny i zbrojownię oraz loch więzienny (pod gankami dla straży). Opis zamku z połowy XVII wieku wylicza także...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."