Kościół gotycki św. Dominika Savio  (Zabytki)

Św. Dominika Savio  Ostróda

Kościół gotycki św. Dominika Savio

Kościół gotycki św. Dominika Savio w Ostródzie to zabytek miasta pochodzący z XVI wieku. W 1788 roku kościół spłonął podczas wielkiego pożaru miasta. Kolejny raz mury świątyni stanęły w ogniu podczas najazdu żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku. Kościół znajdował się w totalnej ruinie aż do 1980 roku. Odbudowę zabytkowej świątyni rozpoczęto w 1981 roku i obecnie jest siedzibą parafii pod wezwaniem św. Dominika Savio.

Kościół gotycki św. Dominika Savio w Ostródzie zachwyca architekturą. Na szczególną uwagę zasługuje gotycki portal drzwi wejściowych. Przed reformacją był kościołem katolickim, następnie stał się miejscem kultu religijnego ewangelików. Kiedyś do średniowiecznego kościoła przylegał cmentarz miejski. Świątynie obecnie jest udostępniona wiernym i każdy kto akurat przebywa w Ostródzie może odwiedzić ten zabytkowy kościół i podziwiać jego wnętrze.

Liczba odwiedzin strony: - od - (dzisiaj -)

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."