Izba Pamięci Ernsta Wiecherta  (Muzea)

Piersławek  Piecki

Izba Pamięci Ernsta Wiecherta
telefon

742... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Leśna Izba Pamięci Ernsta Wiecherta mieści się w Leśniczówce Piersławek. Jest to miejsce poświęcone życiu i twórczości wybitnego niemieckiego pisarza. Leśniczówka Piersławek to dom rodzinny artysty. Została wybudowana w roku 1883, a pięć lat później na świat przyszedł tu mały Ernst. Rodzina Wiechertów należała do osadników niemieckich, ale ich korzenie sięgały również Francji, Litwy i Polski. Ernst Wiechert w leśniczówce spędził dzieciństwo i młodość. Wpływ natury będzie widoczny w jego światopoglądzie ukazanym na kartach kilkunastu powieści oraz kilkudziesięciu krótszych form prozatorskich. Jego odwaga w pisaniu i poruszanie trudnych tematów w swoich dziełach sprawiła, że trafił do obozu koncentracyjnego. Ekspozycja poświęcona pisarzowi została przygotowana przez nadleśnictwo Strzałowo oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W leśniczówce można obejrzeć między innymi dzieła Ernsta Wiecherta, druki okolicznościowe oraz prywatne dokumenty artysty. Leśniczówka Piersławek leży na...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."