Zamek Kapituły Warmińskiej w Pieniężnie  (Zamki)

  Pieniężno

Zamek Kapituły Warmińskiej w Pieniężnie

Jak Feniks z popiołów Pieniężno to miasto położone na Warmii. Jego dawna nazwa to Melzak, a z niem. Mehlsack. Miasto położone jest w pasie Wzniesień Górowskich nad rzeką Wałszą. Wzniesienie w swoim najwyższym punkcie osiąga wysokość 216 m. Tu na południowych stokach Góry Zamkowej bierze swój początek rzeka Wałsza, która tworzy poniżej Pieniężna głęboko wcięty jar – Rezerwat przyrody Dolina Rzeki Wałszy. W Dolinie wytyczono ścieżkę dydaktyczną, którą dojść można do klasztoru księży Werbistów. Właśnie nad rzeką Wałszą wznosi się zamek. Ale wróćmy do samego Pieniężna. Nie jest znana data nadania praw miejskich, niektóre źródła podają 1295 r. Jednak bardziej prawdopodobna jest data 1312 r. - przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Zimą 1945 r. miasto doznało ogromnych szkód - zostało zniszczone w ponad 90%! Były to tak wielkie zniszczenia, że administracja polska nie zaliczyła Pieniężna do miast. Pieniężno odzyskało prawa miejskie dopiero w 1973 r. Oprócz zamku, warto jest...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."