Muzeum Ziemi Piskiej  (Muzea)

Plac Daszyńskiego 7 Pisz

Muzeum Ziemi Piskiej
telefon

423... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Do najważniejszych zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej należą bogate kolekcje flory i fauny w Puszczy Piskiej a także szereg cennych zabytków archeologicznych, etnograficznych oraz historycznych. W obiekcie muzeum można podziwiać okazałą dokumentację fotograficzną oraz piśmienniczą z dziejów regionu Warmii i Mazur. Wszystkie cenne zbiory muzealne podzielono na działy: Przyroda Mazur oraz Historia Ziemi Piskiej. Muzeum ściśle współpracuje z innymi placówkami muzealnymi w regionie i nie tylko takimi jak: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie czy Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Północno - Mazowieckim w Łomży, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Muzeum Ziemi Piskiej często organizuje interesujące wystawy z zakresu przyrody bądź dziejów łowiectwa. Jedną z nich, która na stałe udostępniona jest dla zwiedzających to wystawa "Zwierzęta Warmii i Mazur. co więcej muzeum od początku swojej działalności podejmuje liczne...

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."