Zobacz także

Pogadajmy gwarą mazurską

A A

kętrzyn imprezy,  mazury wydarzenia,  imprezy w kętrzynie,  gwara mazurska

Zobacz również

Już za kilka dni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzą się w Konkursie Mowy Mazurskiej "Mazurzymy po kętrzyńsku". 

Gwara ludowa jest częścią dziedzictwa kulturowego danego regionu. Niestety dopiero w XIX wieku zaczęto interesować się kulturą ludową - w tym gwarą - ludu zamieszkującego obecny region warmińsko-mazurski. To był już czas ostateczny na zachowanie jakichkolwiek śladów po gwarze - oryginalnych pieśni Warmiaków i Mazurów, przysłuchiwaniu się ich wymowie, zbieraniu gadek gwarowych. Proces zaniku gwary trwał kilkadziesiąl powojennych lat. Niezwykle trudno jest nadrobić ten okres, kiedy gwara zanikała i potem kiedy się o niej nawet nie wspominało. Przyznać jednak trzeba, że obecni mieszkańcy regionu starają się jak mogą, aby poznawać i kultywować gwarę.

W tym roku wydano "Elementarz gwary warmińskiej" opracowany przez Izabelę Lewandowską i Edwarda Cyfusa - regionalistę, gawędziarza, pisarza, Warmiaka z urodzenia. Z kolei w Kętrzynie już po raz 6. organizowany jest konkurs Mowy Mazurskiej "Mazurzymy po kętrzyńsku".

Konkurs odbędzie się 16 maja na dziedzińcu zamku w Kętrzynie. W programie:

- konkurs mowy mazurskiej
- koncert piosenek mazurskich
- prelekcja w gwarze mazurskiej wygłoszona przez rodowitego Mazura
- degustacja potraw mazurskich

Zapraszamy!

avatar

akceptuję regulamin

avatar

Pawel N - Olsztynek 2017-01-24 11:59 (użytkownik niezalogowany)

Zapraszam na grupe na facebooku Mazurská gádka

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."