Pętla Wojnowska  (Trasy rowerowe)

  Ruciane-Nida

Pętla Wojnowska

Pętla Wojnowska to szlak rowerowy o długości trochę ponad 40 km. Przejechanie tej trasy zajęłoby Wam ok. 6 godzin, gdyby nie fantastyczne miejsca po drodze, których grzechem byłoby nie zobaczyć. Nie zgrzeszcie więc i zwiedzajcie.

Trasa Pętli Wojnowskiej to: Ruciane-Nida - Wojnowo - Gałkowo - Kadzidłowo - Nowy Most - Iznota - Wygryny - Guzianka - Ruciane-Nida. Swój początek bierze w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Rucianym-Nidzie. Szlak będzie wiódł przez drogi o różnej nawierzchni: zbyt wygodne dla rowerzystów asfaltowe, mroczne leśne ścieżki i urocze wiejskie dróżki prowadzące przez łąki i pastwiska. Po drodze ze 2 razy zobaczycie rzekę Krutynię tworzącą szlak kajakowy uznawany za jeden z najpiękniejszych nizinnych szlaków kajakowych Europy. Otoczone Puszczą Piską - Start Ruciane-Nida to 2-częściowe miasto (Ruciane i Nida) otoczone lasami Wielkiej Kniei, zwanej powszechnie Puszczą Piską. W jej najbogatszej przyrodniczo części utworzono Mazurski Park Krajobrazowy. Ruciane-Nida leżą nad jeziorami Nidzkie, Guzianka Wielka, Guzianka Mała i Bełdany. Koniecznie zobaczcie w mieście kilka ciekawych zabytków: - wyłuszczarnię nasion z 1890 r., która była największa w Prusach Wschodnich. Przywożono...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."