Trasa rowerowa Pętla Bełdany  (Trasy rowerowe)

  Ruciane-Nida

Trasa rowerowa Pętla Bełdany

Szlak rowerowy Pętla Bełdany liczy sobie niecałe 40 km. Jest tak obfity w atrakcje, że swobodnie można na niego poświęcić cały dzień. Przebieg trasy: Ruciane-Nida - Guzianka - Wejsuny - Onufryjewo - Popielno - Wierzba - Iznota - Wygryny - Guzianka - Ruciane-Nida

Otoczone Puszczą Piską Ruciane-Nida to 2-częściowe miasto (Ruciane i Nida + pomniejsze osady) otoczone lasami Wielkiej Kniei, zwanej powszechnie Puszczą Piską. W jej najbogatszej przyrodniczo części utworzono Mazurski Park Krajobrazowy. Ruciane-Nida leżą nad jeziorami Nidzkie, Guzianka Wielka, Guzianka Mała i Bełdany. Koniecznie zobaczcie w mieście 2 ciekawe zabytki: - wyłuszczarnię nasion z 1890 r., która była największa w Prusach Wschodnich. Przywożono do niej szyszki z całych Prus, Polski i Rosji. Wyłuszczarnia składa się z kompleksu zabytkowych budynków. W 2006 r. została zmodernizowana. Nadal pozyskuje się w niej nasiona wykorzystywane w szkółkach leśnych. Warto skontaktować się z Nadleśnictwem Maskulińskim, by zwiedzić wyłuszczarnię. - kompleks fortyfikacji z przełomu XIX/XX w. wchodzących w skład Węzła obronnego Ruciane-Guzianka. Węzeł stanowił część fortyfikacji obronnej zwanej Linią Wielkich Jezior Mazurskich, która miała umożliwić obronę Prus Wschodnich przed inwazją...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."