Zobacz także

Święta Lipka - miejsce, które trzeba zobaczyć

A A

ciekawe miejsca na mazurach,  święta lipka sanktuarium,  warmia i mazury ciekawe miejsca

Zobacz również

Sanktuarium Maryjne
Święta Lipka 29

Święta Lipka to ważne miejsce kultu, które warto odwiedzić nie tylko ze względów duchowych. Tamtejszy kościół należy bowiem do najpiękniejszych barokowych budowli w regionie. Jego bogaty wystrój zachwyci każdego wrażliwego na piękno turystę. Zapraszamy zatem do Świętej Lipki!

Święta Lipka na granicy Warmii i Mazur


Święta Lipka jest niedużą miejscowością, która wyróżnia się znakomitym położeniem. Znajduje się na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami – Wierzbowskim i Dejnowa. Tędy też przebiega umowna granica pomiędzy Warmią i Mazurami, wioska leży po mazurskiej stronie.

Turyści często zadają sobie pytanie, jak to się stało, że to spokojne miejsce stało się „Częstochową Północy”? Trudno jednoznacznie na nie odpowiedzieć. O początkach kultu opowiada legenda, według której uniewinniony w procesie człowiek zawiesił na lipie figurkę Matki Boskiej jako wotum. Niedługo miejsce to zaczęło słynąć cudami, przyciągając coraz więcej wiernych nie tylko z najbliższej okolicy. Pątnicy pielgrzymowali do Świętej Lipki już w XIV wieku… W historii sanktuarium pojawił się też moment krytyczny, gdy w kulminacyjnym momencie reformacji zburzono pierwszy kościół, wycięto lipę a cudowną figurkę zatopiono w wodach jeziora.

Tak powstała Perła Baroku


Na początku XVII wieku Świętą Lipkę przekazano jezuitom, którzy mieli odtworzyć tak ważne dla katolików miejsce. Rozpoczęli więc budowę nowego kościoła, a cudowną figurkę zastąpili kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Wkrótce wierni ponownie zaczęli pielgrzymować do Świętej Lipki, niejako wymuszając powiększenie świeżo powstałej świątyni.

Efektem tego jest zachwycająca barokowa bazylika, którą warto odwiedzić podczas wypoczynku na Mazurach. Uwagę zwraca przede wszystkim intensywna barwa fasady – zaraz po powstaniu miała ona kolor czerwono-pomarańczowy, do czego powrócono podczas renowacji, zakończonej kilka lat temu. Wzrok przykuwają również dwie wysokie wieże z zegarami z 1740 roku. W niszach znajdujących się we frontonie kościoła umieszczono figury Matki Bożej oraz świętych z Piotrem i Pawłem na czele. Na krużgankach otaczających dziedziniec stoją natomiast rzeźby przedstawiające starotestamentowych proroków.

Co warto zobaczyć w Świętej Lipce


To, co warto zobaczyć w Świętej Lipce, znajduje się wewnątrz kościoła. Na uwagę zasługują złocone filary, balustrady a także barwna polichromia, która powstała w XVIII wieku. W centralnym punkcie ołtarza głównego umieszczono obraz Matki Boskiej Śnieżnej, nad nim namalowano sceny z życia Marii, natomiast po bokach ustawiono figury świętych. Niektórych może dziwić pień, który znajduje się naprzeciwko ambony. Podobno właśnie w tym miejscu rosła lipa, ścięta przez protestantów.

Największą atrakcją Świętej Lipki są jednak przepiękne barokowe organy, które w 1721 roku wykonał w Królewcu J. J. Mosengel. Prezentacje organów, gdzie wyjątkową atrakcję stanowią ruchome figury, odbywają się od maja do września oraz podczas corocznych Świętolipskich Wieczorów Organowych.

fot. Dariusz Skocze (Fotolia.com)

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."